burjuva demokrasisinin olağanüstü hali Telepoli

Adanali

Member
Fransa’da sarı yelekliler gösterisine polis müdahalesi. Arşiv resmi: Shadok Naivuon / CC-BY-SA-2.0Fransa, İsrail ve Almanya’da demokrasi erozyona uğruyor. Sağcı partiler ve “liberal” kapitalizmin temsilcileri işin içinde. Emekli maaşları, oy hakkı ve yargı etkilenir.

İsrailli entelektüellerin sağcı Muhafazakar Başbakan Benjamin Netanyahu’nun bu hafta Berlin’e yaptığı ziyarete karşı protestosu özellikle yüksekti. Hatta bazıları izin istedi. İmzacılar listesi, tüm ülkeler arasında Almanya’nın, Holokost ülkesinin İsrail demokrasisini öğretmesi gerektiğine her zaman inanan İsrailli Siyonist olmayanlar ve Siyonizm karşıtları çemberinin ötesine geçti.


İsrail’in yargı haklarını kısıtlayan yargı reformu bu kez öfkeyi artırdı. Şimdi yargının siyasi kararlar üzerindeki etkisini sorgulamanın ilke olarak anlamsız olup olmadığı sorusu kabul edilmelidir. Örneğin, Almanya’da yargının kira tavanlarını önlemedeki rolünü hatırlayan herkes, onu öncelikle kapitalizmin koruyucuları konseyi olarak görür.

Bu tür kararların seçilmiş parlamentolar tarafından da iptal edilip edilemeyeceği mutlaka tartışılmalıdır. Ancak, en azından azınlık haklarının korunmasının tehlikede olduğu durumlar bir istisna olmalıdır. Netanyahu’yu eleştirenler bunu bir tehdit olarak görüyor çünkü o, geçmişte her türden azınlığın haklarının kendisi için hiçbir şey ifade etmediğini açıkça ortaya koyan aşırı sağcı bir hükümete başkanlık ediyor.

Ancak “İsrail demokrasisine verilen zarar” konusundaki öfke de çok fazla ikiyüzlülük içeriyor. Çünkü Fransız hükümetinin şu anda burjuva demokrasisine verdiği zarar, liberal kamuoyu ve medyası tarafından bile çok daha kayıtsız bir şekilde kabul ediliyor.

Bir çekiçle emeklilik reformu


Bu nedenle, yabancı sitedeki taz için, Macron hükümetinin, her şeyden önce insanların büyük çoğunluğu için parlamento olmadan ileri bir emeklilik yaşı anlamına gelen sözde emeklilik reformunu geçirdiğini bildirmek için küçük bir makaleye değerdi, çünkü siz orada oy yoktu.

Bundan önce, hükümet, tasarıyı parlamentodan geçirmek için Muhafazakar muhalefetten gerekli oyları almak için çılgınca girişimlerde bulundu. General De Gaulle’ün otoriter darbesinden sonra hazırlanan Fransız anayasası, parlamentonun ortadan kaldırılmasına izin veriyor.

49. madde diyor ki:


Bakanlar Kurulu Başkanı, Millet Meclisi nezdinde Bakanlar Kuruluna danıştıktan sonra, bütçe veya sosyal güvenlik finansmanı kanun tasarısının oylanmasında hükümetin siyasi sorumluluğunu üstlenebilir. Bu durumda, takip eden yirmidört saat içinde gensoru önergesi verilip bir önceki fıkrada belirtilen koşullar içinde kabul edilmediği takdirde, bu tasarı kabul edilmiş sayılır. Her oturumda bir kez, Bakanlar Kurulu Başkanı bu prosedürü başka bir yasa veya yasa tasarısı için kullanabilir.


4 Ekim 1958 tarihli Fransız Anayasasının 49. Maddesi
Bu otoriter yönetim şimdi Fransa’da, medya ve politikacılar tarafından modern ve aydınlanmış kapitalizmin temsilcisi ve sağa karşı bir siper olarak yıllarca övülen Emmanuel Macron tarafından uygulanıyor. Eski APO aktivisti Daniel Cohn-Bendit, Macron’un bir destekçisi olarak ve Fransız soluna karşı kişisel olarak yer aldı.

Bu güçler daha sonra nüfusun çoğunluğu tarafından reddedilen otoriter yasalar çıkardığında, liberal politikacıların ve Almanya’daki medyanın eleştirileri çok daha sessiz.

Fransa’da bir “kaplıca” var mı?


Ancak Fransa’daki pek çok insan şunun söylenmesiyle yetinmeyecek: Kendini sağa karşı bir siper olarak sunan bir politikacının özgürlüklerinizi kısıtladığına sevinin. Emeklilik reformunun uygulanmasının hemen ardından, birçok Fransız şehrinde de militanca yürütülen protestolar oldu. Tutuklananların sayısı yüzleri buluyor.

Fransa’nın yönetici seçkinleri arasında, otoriter darbenin ülke genelinde 2018/19 sarı yelekliler hareketini anımsatan yeni protestolara yol açabileceğine dair büyük bir korku var. Korona pandemisinden sonra sadece mevzuatla değil, AB ülkelerinde artık gündemde olmayan devlet terörüyle de yavaşladı.

Düzinelerce göstericinin ve aynı zamanda yoldan geçenlerin gözlerini kaybettiği plastik mermilerin kullanımından sorumlu olanlar, sözde Liberal Demokratlar tarafından komuta edilen polisti.

Uluslararası Af Örgütü şu sonuca vardı:

Yetkililer, toplanma özgürlüğünü orantısız bir şekilde kısıtladı. Protestoculara yönelik polis operasyonları sırasında binlerce insan yaralandı, asılsız suçlamalarla tutuklandı ve insan hakları hukukunun koruduğu eylemlerden dolayı yargılandı.


Uluslararası Af Örgütü’nün 2019 raporundan
Fransa’nın Chartres kentindeki sarı yeleklilerin eylemlerini örgütleyen dört başkahramanın gözünden protestoları anlatan “Devrim” filmi de Ocak ayında Alman sinemalarında gösterildi. Filmin gücü, insanlara protestolara katılma motivasyonlarını göstermeleri için alan vermesidir.

Toplumda sayılmayan insanların otobanların döner kavşaklarında kendilerini güçlendirdikleri ilk coşku görülebilir. Ayrıca Paris’te polis şiddeti sahneleri ve bazı kahramanların artan umutsuzluğunu görüyoruz. Ardından, önceki gece bir toplantı odasındaki eylem için büyük coşkuya rağmen, gişelerin planlı bir şekilde işgal edilmesi, düşük katılım nedeniyle bir fiyaskoya dönüştüğünde, iç tartışma tırmanır.

Filmin son sahnesinde aktivistlerin aylardır her hava koşulunda buluştuğu rotunda yine boş. Bir gözetleme kamerası artık bir direğe çok yükseğe asılıyor. Bu, hareketin başarısız olduğu anlamına mı geliyordu? Belki şimdilik. Ama adaletsiz bir sisteme karşı, hareketin zirvesinde binlerce kez atılan sloganları uzaktan duyuyoruz.


Böylece film, yönetilme olanağının kendisine sunulmasını istemeyen insanlarla tekrar dolup taşan kareler ve daireler için belki de bir kıvılcımın yeterli olduğu hissini aktarır. Belki de emeklilik reformunun otoriter uygulaması kıvılcım oldu? O zaman belki de mükemmel belgesel “Bir Devrim – Sarı Yelekliler İsyanı” da bu ülkede daha fazla ilgi çekerdi. Yalnızca seçkin birkaç sanat evi sinemasında yayınlandı ve pek katılım olmadı.

Bu, son on yıllarda Fransa’daki toplumsal ve sendikal mücadelelere defalarca nostaljik bir gözle bakan ve Fransızca öğrenilmelidir sloganını atan bu ülkedeki sosyal solun durumunun yalnızca bir yansımasıdır.

Yakın zamanda hayatını kaybeden sosyal aktivist Willi Hajek uzun yıllardır Sarı Yelekliler hareketini olduğu gibi Almanya’da yer alanlara Fransız solunu da “Yellow is the New Red” kitabıyla anlatmaya çalışıyor. Salt siyasi bir hareket diye bir şeyin olmadığını ve ülke çapında bir toplumsal protestonun solcu bir uzun süreli kalış olmadığını da aktarmaya çalıştı. Bunu, kendilerinin başlatmadığı protestolara katılmamak için nedenler arayanların aile defterine yazdı.

Almanya’da seçim yasası reformuna karşı protestolar nerede?


Willi Hajek ve arkadaşları, Almanya’daki sosyal solu Fransa’daki protestoları mitolojikleştirmeye karşı her zaman uyardılar. Halkı bu ülkede hükümetin aldığı önlemlere karşı gösteri yapmaya çağırdı.

Bu şu soruyu akla getiriyor: Almanya’da demokrasinin şu anda ortaya çıkışına karşı protestolar nerede? Bu, tüm parti ihtilaflarının ötesinde, seçmenlerin büyük bir bölümünün artık Federal Meclis’te temsil edilmemesine yol açacak olan sözde seçim yasası reformudur.

ABD’de sağcı muhafazakarlar tarafından uygulandığı son yıllarda özellikle eleştirilen Green, SPD, FDP ve üç AfD milletvekilinin çoğunluğunun karar verdiği şey tam olarak buydu.


İstenen çoğunluğa ulaşana kadar seçim yasasını kurcalar ve seçim bölgelerini yeniden tasarlarsınız. Tabii ki, ABD’li Cumhuriyetçiler de her zaman önlemlerinin yalnızca seçmenlerin iradesini daha iyi yansıtmayı veya parlamentoların boyutunu küçültmeyi amaçladığını iddia ediyor. Bu aynı zamanda Almanya’daki seçim yasası reformunun tüm savunucularının argümanıdır ve demokratik olmayan karakteri özellikle açık hale getirir.

Şu anda olduğu gibi Federal Meclis’te 736 milletvekili varken sorun nedir? Sınıfların yeterince büyük olmadığı argümanı, burjuva demokratik ilkelere göre bile demokratik olmayan bir reformu zorlamak için gerçekten kullanılmalı mı?

Ve bu, binlerce işçinin konsey toplantılarında tartıştığı ve oy kullandığı 100 yılı aşkın bir süre öncesine kıyasla, çok sayıda milletvekili için bile oylama için teknik gerekliliklerin yönetilmesinin çok daha kolay olduğu bir zamanda.

Özellikle temsili demokrasiyi eleştirenler, seçim yasasının mevcut reformunu şiddetle kınamalıdır. Burjuva demokrasisinin olağanüstü halinin bir parçasıdır.
(Peter Nowak)
 
Üst