Cinsel isteksizlik

Normender

Global Mod
Global Mod
Bu yazıda cinsel terapilerde kullanılan teknik detaylara girmeden cinsel isteksizlik niçinleri ve tahlili için bir giriş niteliğinde çerçeve oluşturulmuştur.

Her insanoğlu bir derecede üreme yeteneği ve soyunu sürdürmek üçün üreme güdüsü ile donatılmıştır. Buna rağmen bu güdünün derecesi her bir beşerde birebir değildir.

Doğurganlık ve üretkenliğin tıpkı olmaması üzere cinsel dürtü de her beşere da tıpkı derecede dağıtılmamıştır. Nasıl ki insanların farklı kişilikleri ve özellikleri varsa cinsel istek ve davranışları da eşit değildir. Bu niçinle cinsel hayat ve alaka her bir evli çiftte farklı bir sıklık ve seyir gösterebilir.

Buna rağmen olağan zekâ ve olağan gelişmişlikte bir ruhsal yapı gösteren her insan da, yani ağır bir ruhsal bozukluk göstermeyen, şizofreni, zeka geriliği, yaygın gelişimsel bozukluk, otizm üzere gelişimsel bir ruhsal hastalık sergilemeyen insanların belli bir derecede cinsel istek yaşamaları beklenir.

Cinsel istek, içgüdüsel bir dürtü olarak kabul edilmekte. İstek duyma erkek ve bayanı cinsel ikaza karşı hazırlar. Cinsel istek duyma hem duyum, hem his, tıpkı vakitte bir zihinsel imgeleri ve fikirleri içeren bir olaydır. Beyinde muhakkak nörofizyolojik temelleri olan bir motivasyon kaynağı ve içgüdüsel bir durum olarak kabul edilegelmiştir (HS Kaplan 2000).

Cinsellik iç ya da dış bir uyaranla başlayabilen bir istek uyarılma ve cinsel aksiyonla devam edebilen bir öznel yaşantıdır. Şahıstan bireye epey farklılık gösterir, cinsel yaşantıda fantezi kurma değerli bir basamaktır. Bu erkekler için kimi vakit bayanın bir bölgesini ya da bir cinsel bağlantıyı, pornografik bir sahneyi hayal etme formunda olabilirken bayanlar için hoşlandığı bir erkek arkadaşı ile mum ışığında bir akşam yemeği üzere hazırlayıcı fanteziler formunda olabilir. Çalışmalara göre erkekler görsel fotograf ve görüntü üzere cinsel içerikli pornografik malzemeden hayli etkilenirken, bayanlar ise sıklıkla romantik bir ortamdan ve sözel tabirlerden daha epeyce etkilenmektedir. Öpüşme sahneleri bayanlar için daha erotik bir ikazım kaynağı olurken erkekler için kalça ve göğüsleri görmek erkeklerde daha uyarıcı bir tesir yaratmaktadır.

Cinsel terapide fanteziler konusunda bireylerin kendilerini hür bırakmaları önerilir. Cinsel fantezi kuramama ve bu hususta kendisini suçlama ya da engelleme cinsel isteksizliğin bir sebebi de olabilir. Cinsel yaşantı için Kâfi bir nöroendokrin fonksiyon ihtiyacı vardır. Bireyde hipotalamus- hipofiz ve yumurtalık içindeki hormonal döngülerin sağlam olması gereklidir. (Leiblum, Rosen. Principles and practices of Sex therapy- 1988)

Cinsel istek kimi müelliflere nazaran ise bir güç formudur. Cinsel uyarılmaya eşlik eden, Cinsel davranışla sonuçlanma eğiliminde olan psikobiyolojik güç olarak tanımlanır (Levine. 1995 Clinical Sexuality).

Cinsel istek, zaten ya da görsel ve dokunsal uyaranlara tepkisel olarak gelişebilir. Cinsel istek dinamiktir, yani değişkendir, çevresel kurallardan epeyce etkilenir. Öncelikle kişinin kendisini inançta hissetmesi, konforlu hissetmesi gerekir.

Cinsellik güzel hissettiren “Pozitif” bir yaşantıdır. Dilek edilen kişi ve objeye bakılırsa yoğunluğu değişebilir. Yani bir kişi eşine karşı ilgi ve istek duymazken diğer birine karşı istek duyabilir. Stephen B. Levine’e göre cinsel dilek tiksinme, uzak hissetme, yakın hissetme ilgi duyma, dilek duyma muhtaçlık duyma üzere kademeler gösterir.

Normal ruhsal fonksiyonelliği olan Erişkin bayan ve erkek cinsel dilek ve davranışlar ortasında olmayı ister. Cinsel istek Freud tarafınca Eros yaşama dileği ile birlikte görülmüştür. fizikî olarak güzel hissetmeyi sağlar. Buna rağmen “Thanatos” ise mevt içgüdüsü olarak söz edilmiştir, cinsellikle yaşama isteğini temsil ederken “Thanatos” yani mevt içgüdüsü ise bunun karşıtıdır. İşte depresyon devrinde cinsel isteğin kaybedilmesi ve vefatın daha epeyce düşünülmesi de bu iki dürtü içindeki istikrar ile ilgili olabilir.
 
Üst