Emdr nedir?

bencede

New member
EMDR’ye bakılırsa ruhsal ve/veya psikosomatik rahatsızlıkların çoğunluğunun işlenmemiş anılara bağlı olması, klinik uygulama alanını giderek genişletmiş, pek epeyce sorunun verimli ve süratli bir biçimde tedavisinin sağlandığı görülmüştür.

•Kişilik Bozuklukları
• Panik Bozukluğu
• Tasa Bozuklukları
• Depresyon
• Komplike Yas
• Disosiyasyon
• Rahatsız Edici Anılar
• Fobiler
• Ağrı Rahatsızlıkları
• Yeme Bozuklukları
• Performans Kaygısı
• Gerilim Kontrolü
• Bağımlılıklar
• Cinsel ve/veya Fizikî Taciz
• Vücut Algısı Bozuklukları
• Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
• Davranım Bozuklukları ve Özgüven Sorunları
• Migren ve Fantom Ağrı
• Kompleks Travma

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve bir daha Sürece, bir psikoterapi yaklaşımıdır.

EMDR Nasıl Geliştirildi?

EMDR’nin gelişimi 1987 yılında, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici kanıların şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya maruz kalmış şahıslar üzerinde bilimsel olarak inceledi ve tedavide sağlanan başarıyı gösteren çalışmasını yayınladı.

O tarihten itibaren EMDR, tüm dünyadan terapistlerin ve araştırmacıların katkılarıyla gelişti. Günümüzde EMDR, birfazlaca farklı terapi ekollerinden ögeleri içeren, farklı teşhis almış durumlara özel standartlaştırılmış protokolleri bulunan, bütüncül bir terapi metodudur.

EMDR Nasıl İşliyor?

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi Sürece Modeline bakılırsa beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni tecrübe aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve fonksiyonel hale getirir. His, niyet, duyum, imge, ses, koku üzere bilgiler işlenip bağlantılı anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. bu biçimdece o tecrübeyle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte reaksiyonlarımızı uygun bir biçimde yönlendirmek üzere depolanmış olur.

Bu sistem olağan çalıştığında ruh sıhhatini ve insan gelişmenini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir düzenek olarak kabul edilir.

Travmatik yahut epeyce fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozuluyor üzere gözükmektedir. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olmaz. Tecrübesi anlamlandırabilmek için anı ağlarındaki fonksiyonel bilgilerle temas kurulamaz ve akıl sıhhatine uygun sonuçlar çıkarılamaz. Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmez. Hisler, fikirler, imgeler, sesler, vücut duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bu niçinle bugün yaşanan birtakım durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü bir daha yaşar üzere etkilenir.

EMDR, bu çeşit izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin vaktinde yapamadığı süreci yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile başka anı ağları içinde bağ kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir biçimde depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften nazaranbilir.

EMDR Ne Kadar Sürer?

EMDR terapi literatüründe ‘kısa müddetli terapiler’ kümesinde yer alır. EMDR tedavisinin ne kadar süreceği sorunun tipi, danışanın bugünkü ömür şartları, evvelki travmaların sayısı ve tesiri ile irtibatlıdır. Her kişinin ayrıntıları kendi bedelleri ve tecrübeleri doğrultusunda kendine has bir formda işlemesi de süreyi tesirler.
 
Üst