İklim değişikliğinde hedonizm: neden onsuz yapmaya hazır olmalıyız?

Adanali

Member
Nice yakınlarındaki Fransız Rivierası. Resim: Trey Ratcliff, CC BY-NC-SA 2.0

  1. İklim değişikliğinde hedonizm: neden onsuz yapmaya hazır olmalıyız?


    • 1.5 derece hedefinin önemi

    • İklim değişikliği insanları farklı şekilde etkiliyor

    • Bir sayfada okuyun
İklim değişikliği gelip hayatımızı etkileyecek. Buna uyum sağlamalıyız. Ancak gerekli vazgeçmeye karşı direnmek boşunadır. Bir cevap.

Haberler-Yazar Jörg Phil Friedrich geçtiğimiz günlerde gelecek nesillere feragat dolu bir dünya bırakacağımıza dair korkularımızı dile getirdi. Ama iklim krizinin gereklerini karşılamayan tüketici odaklı yaşam tarzımızla tam da bu yolda ilerliyoruz.


Çünkü farklı derecelerde şiddete sahip insanlardan farklı türde bir feragat etmelerini bekliyor. Bir sera dünyasında, yalnızca birkaç kişi kısmen el değmemiş doğanın tadını çıkarabilir, yıl boyunca yeterli miktarda içme suyu bir lüks haline gelir ve sıcak hava dalgaları hareket özgürlüğünü kısıtlar.

Giderek artan bir şekilde, küresel ısınmanın hala ne ölçüde durdurulabileceği ve dünyadaki değişen iklim koşullarına uyum sağlamak için kaynaklara ve yeniliklere yatırım yapmanın artık mantıklı olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor.


Ancak bu soru, ikisinin de olmadığı gerçeğini göz ardı ediyor; yani ya sera gazı emisyonlarını hızla ve şiddetli bir şekilde azaltmak ve ardından tamamen ortadan kaldırmak ya da uyum önlemlerine başvurmak.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) çalışmalarını takip eden herkes bilir ki, dünya çapında yüzlerce bilim insanına istihdam sağlayan bu uluslararası kuruluş, insanlığın iklim krizine uyum sağlama yeteneğinden kesinlikle endişe duymaktadır.

IPCC 6. Değerlendirme Raporu, üç çalışma grubunun katkılarından oluşmaktadır:

1. İklim değişikliğinin bilimsel temelleri.


2. İklim değişikliğinin etkileri, uyum ve kırılganlık.

3. İklim değişikliğinin hafifletilmesi.

İkinci çalışma grubu özellikle Kasım 2022’de yayınladığı raporunda uyumun gerekliliğini, olanaklarını ve aynı zamanda sınırlarını ele aldı. Örneğin, Politika Oluşturma Özeti’nin ana mesajları şöyledir:

İnsanlara ve doğaya yönelik riskleri azaltabilecek uygulanabilir ve etkili uyum seçenekleri vardır. Uyum seçeneklerinin yakın gelecekte ne ölçüde uygulanabileceği ilgili sektörlere ve bölgelere bağlıdır (…). Uyumun iklim riskini azaltmadaki etkinliği belirli koşullar, sektörler ve bölgeler için kanıtlanmıştır (…) ve ısınma arttıkça azalacaktır (…).” ekosistemler: “Küresel ısınma arttıkça kayıplar ve zararlar artacak ve daha fazla insan ve doğal sistem adaptasyon sınırına ulaşacaktır (…).
Bu nedenle, iklim değişikliğine uyumun gerekli olduğu ve birçok bölgede çok yavaş gerçekleştiği konusunda fikir birliği vardır.


Önerilen editoryal içerikİzninizle, harici bir kitaptan (Amazon İştirakleri) bir öneri buraya yüklenecektir.Kitap önerilerini her zaman yükle

Kitap önerisini şimdi yükleyin
 
Üst