Küresel su kaosu: küresel ısınma açısından endişe verici tahminler

Adanali

Member
İklim değişikliğine bağlı küresel ısınmanın bir sonucu olarak, dünya çapında kuraklıklar daha sık ve şiddetli hale geliyor. Resim: Küresel Su Ortaklığı / CC BY-NC-SA Yasası 2.0





  1. Küresel su kaosu: küresel ısınma açısından endişe verici tahminler


    • Bir yanda kuraklık, bir yanda sel

    • Tek sayfada okuyun
Çalışma, dünyanın su dengesinin zaten ciddi şekilde tehlikeye girdiğini gösteriyor. Etkileri ölümcül. Eğer müdahale etmezsek bizi neler bekliyor?

Dünya, en azından konu tatlı su olduğunda, giderek daha kuru hale geliyor. 2022’de birçok alan normalden daha kuraktı ve 2021’deki trend devam etti.

Duyuru



Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) geçen hafta küresel su kaynaklarının durumuyla ilgili yayınladığı raporda ortaya çıkan şey bu. WMO, yayınında şöyle yazıyor: “Büyük rezervuarların %60’ından fazlasında daha düşük veya normal su akışı yaşandı ve bu durum giderek istikrarsızlaşan bir iklimde tüm kullanıcılar için su temini konusunda zorluk teşkil ediyor.”

Birleşmiş Milletler’e göre 3,6 milyardan fazla insan, yani dünya nüfusunun %45’inden fazlası, yılda en az bir ay boyunca suya yeterli erişime sahip değil. 2050 yılına gelindiğinde bu durum beş milyara kadar insanı etkileyebilir.

Ancak bir yandan çok az su mevcutken, diğer yandan aşırı yağışlar insan kaybına neden oluyor ve ekonomik zarara neden oluyor. WMO sorunu şöyle özetliyor: “İklim değişikliği ve insan faaliyetleri nedeniyle su döngüsü dengesizleşiyor.”

Buzullar ve buz tabakaları gözlerimizin önünde geri çekiliyor. Artan sıcaklıklar su döngüsünü hızlandırdı ve hatta kesintiye uğrattı. Daha sıcak bir atmosfer daha fazla nem tutar. Çok daha şiddetli yağmur ve su baskını olacak. Diğer uç nokta ise daha fazla buharlaşma, kuru topraklar ve daha yoğun kuraklıktır.
…WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas açıkladı.

Örneğin Avrupa’da artan kuraklık, artan buharlaşma ve buna yaz aylarında azalan toprak nemi eşlik ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı bölgelerinde, Afrika Boynuzu’nda, Orta Doğu’da, Güney Amerika’daki La Plata Nehri havzasında ve Çin’deki Yangtze Nehri havzasında da şiddetli kuraklıklar meydana geldi.

Ayrıca okuyun:

Daha fazla göster



daha az göster




Avrupa’da Tuna ve Ren Nehri’ndeki su sıkıntısı, yeterli soğutma suyu bulunmayan Fransız nükleer santrallerinde elektrik üretiminin kesintiye uğramasına neden oldu.
 
Üst